ของเล่นไม้ Hape แบรนด์สุด ECO ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ของเล่นไม้ Hape แบรนด์สุด ECO ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Leave a comment

ของเล่นไม้ Hape ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Hape ไม่ได้มีดีที่ดีไซน์เจ๋ง สมจริง และสวยงามเท่านั้น แต่หัวใจหลัก คือ เป็นวัสดุที่ปลอดภัย การผลิตไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Hape จึงเป็นองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานดีเด่นมากมาย เรื่องคุณภาพของ Hape จึงเป็นจุดแข็งอันดับหนึ่ง!

 

  • ของเล่นเป็นไม้ที่ได้มาตรฐาน FSC

มาตรฐาน FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council หรือเรียกอีกอย่างว่า “มาตรฐานป่าไม้” เป็นองค์กรเอกชนภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม, ผู้ค้าไม้, ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นป่าไม้ที่มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน จึงไม่ถือว่าเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

  • ออกแบบ และผลิตของเล่นไม้ไผ่แห่งแรกของโลก

ไม้ไผ่ถือเป็นพลังงานทดแทน เพราะสามารถสร้างลำใหม่ทดแทนลำเก่า ที่ถูกตัดออกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องปลูกเพิ่ม Hape จึงมีแนวคิดทำของเล่นที่ผลิตจากไม้ไผ่ ซึ่งมีความเหนียว แข็งแรง คงทน แถมยังเป็นต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  • วัสดุที่เป็นส่วนประกอบล้วนมาจากธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็น ไม้, กระดาษก็ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล, น้ำหมึกจากสีผสมอาหาร (ถั่วเหลือง) จึงไม่มีสารเคมี (non-toxic) หากเด็กๆ นำเข้าปากจึงไม่เป็นอันตราย

  • มีระบบหมุนเวียนบำบัดน้ำบริสุทธิ์

Hape มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้จากการผลิต มีการบำบัดให้กลับมาใช้ใหม่อยู่เสมอ จึงไม่มีการปล่อยน้ำเสียทิ้งให้สิ้นเปลือง

  • มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพมากกว่า 50 คน

Hape ได้รับประกันคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะใส่ใจทั้งขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของสินค้า จึงไม่แปลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

 

เด็กๆ เป็นอนาคตที่สดใส หากอยากให้น้องๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ควรแนะนำของเล่นที่มีคุณภาพ ผลิตจากธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ นะคะ

ติดตามข่าวสารและของเล่นใหม่ๆ ได้ที่ FB : ABC the Baby

อ่าน ภูมิคุ้มกัน ยิ่งเยอะ เมื่อเด็กเล่นเลอะ หยุดพฤติกรรมเลี้ยงลูกแบบประคบประหงม

ใส่ความเห็น